Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock realizuje zadanie inwestycyjne pn.:
"Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły"

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane mające na celu likwidację przecieków, poprzez odtworzenie stanu pierwotnego, powstałych podczas powodzi w 2010r. na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły oraz rzeki Mołtawy znajdujących się na terenie Doliny Zakrzewko "“ Kępa Polska i Doliny Kępa Polska "“ Czerwonka.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie dotacji, w kwocie 2 768 400,00 zł).

Całkowita wartość inwestycji: 2 835 866,00 zł.

 
Data publikacji: 31-07-2012 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+000 ÷ 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki: w km 0+718÷ 1+018 i 2+665÷ 3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷ 1+170 i 2+825÷ 3+325 (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt")"
realizuje od listopada 2011 roku część I zadania.

 
Data publikacji: 19-07-2012 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 9/2012 z dnia 10-05-2012 r. w dniu 8 czerwca 2012 Zarząd oraz jednostki terenowe będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 
Data publikacji: 02-06-2012 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia i eksploatacji do celów Małej Elektrowni Wodnej jazów:

  • położonego na rzece Świder w km 39+490 w miejscowości Wola Sufczyńska, gmina Kołbiel, powiat otwocki.
  • położonego na rzece Świder w km 21+340 w miejscowości Wola Karczewska, gmina Wiązowna, powiat otwocki.
 
Data publikacji: 16-05-2012 r.

Stanowisko zespołu ds. renaturyzacji jezior w gm. Łąck powiat płocki w sprawie likwidacji Łºródeł zanieczyszczeń ściekowych nad Jeziorami Łąckimi "“ jako problemu wojewódzkiego
(realizacja ustaleń Zespołu koordynacyjnego do renaturyzacji jezior w gminie Łąck z dnia 1 lipca 2011 r.)

 
Data publikacji: 26-03-2012 r.