Marszałek Adam Struzik wystosował pismo do Ministra Środowiska w sprawie wyeliminowania przyczyn i likwidacji skutków powodzi z 2010 r. na terenie powiatu płockiego.

 
Data publikacji: 20-03-2012 r.

Oddział Warszawski SITWM organizuje wycieczkę w Karpaty Wschodnie (na Huculszczyznę). Planowany termin podróży to 13-19 maja 2012 r. Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje Pan Wojciech Rayski Tel. 22-620-50-39 lub 601-978-802, e-mail: wojciechrayski@gmail.com.

Zapisy na wycieczkę oraz pierwsza rata w wysokości 600 zł są przyjmowane do dnia 20 marca 2012 r.

 
Data publikacji: 20-03-2012 r.

Oddział WZMiUW w Płocku ogłosił przetarg na likwidację przesiąków wału przeciwpowodziowego w Dolinie Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki.

Inwestycja prowadzona jest w ramach usuwania skutków powodzi z maja/czerwca 2010 r. i jest finansowana z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

 
Data publikacji: 02-03-2012 r.

W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wybrany został Pan Robert Kęsy, zamieszkały w Warszawie.

Szczegółowe informacje: http://www.mazovia.pl/urzad/oferty-pracy/oferta,1384,1.html

 
Data publikacji: 08-02-2012 r.