29 listopada w siedzibie urzędu marszałkowskiego władze województwa i władze samorządowe podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. – To przykład roztropności władz samorządowych i umiejętności współpracy – zauważył marszałek Adam Struzik. Sygnatariusze zobowiązali się do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej, która będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji.
 
Data publikacji: 02-12-2016 r.
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 listopada 2016r. Inspektorat w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku będzie nieczynny w godzinach 9.00 - 13.00. Zapraszamy interesantów od 7.00 do 9.00 i po południu od 13.00 do 15.30 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 17-11-2016 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim"

 
Data publikacji: 10-11-2016 r.
Uprzejmie informujemy, że dzień 31 października 2016 r. bedzie dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 20-10-2016 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 – 31+475”

 
Data publikacji: 11-10-2016 r.