Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora WZMiUW w Warszawie z dnia 16.04.2015 r. uprzejmie informujemy, że dzień 23 maja 2015 r. (sobota) ustala się dniem pracy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie natomiast dzień 5 czerwca 2015 r. bedzie dniem wolnym od pracy . Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 20-05-2015 r.
W dniu 25.04.2015 r. przy udziale Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tadeusza Nalewajka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste zakończenie zadań inwestycyjnych pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski oraz Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Więcej informacji o przedmiotowych inwestycjach w prezentacji.
 
Data publikacji: 11-05-2015 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku (format pliku załącznika PDF)
 
Data publikacji: 01-04-2015 r.
W dniu 20 marca 2015r przy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania pn. "Rzeka Mołtawa "“ budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów".
 
Data publikacji: 23-03-2015 r.
Protokół nr 19 z posiedzenia zespołu koordynacyjnego ds. oceny realizacji zadań objętych porozumieniem w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck pow. płocki które odbyło się w dniu 26.06.2014r. w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej w Łącku.
 
Data publikacji: 16-07-2014 r.