Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Dyrektora WZMiUW w Warszawie z dnia 25.03.2014 r. uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca br. (piątek) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie będzie nieczynny. Odpracowaliśmy ten dzień 7 czerwca br. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 17-06-2014 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie informuje, że trwają prace nad określeniem warunków umożliwiających "gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa", którego administratorem jest WZMiUW Oddział Warszawa. Warunki te zostaną opublikowane na stronie internetowej WZMiUW po 15 maja 2014 roku. Pragniemy dodać, że obowiązuje nas ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu ofert. Oferent dający najlepsze warunki utrzymania obiektu i dzierżawy otrzyma możliwość jego eksploatacji.

 
Data publikacji: 18-04-2014 r.

22 listopada 2013 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.:
,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów''

 
Data publikacji: 18-04-2014 r.

W dniu 04 paŁºdziernika 2013 r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo" gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski"


Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 03-01-2014 r.

W W dniu 20 listopada 2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17+500, wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki"


Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 02-01-2014 r.