Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora WZMiUW w Warszawie dzień
24-12-2012 r. będzie dniem wolnym od pracy.

Wszystkie Oddziały i Inspektoraty WZMiUW w tego dnia będą nieczynne.

Za zaistniałe utrudnienia wszystkie zainteresowane osoby przepraszamy.

 
Data publikacji: 05-12-2012 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Sokołów Podlaski zrealizował zadanie inwestycyjne pn.:
"Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie "

 
Data publikacji: 05-12-2012 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku informuje, iż w dniu 30 listopada br. odbył się odbiór końcowy dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1. "Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły"

2. "Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo - Drwały - Etap I gm. Wyszogród"

 
Data publikacji: 03-12-2012 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie przy ul. Ksawerów 8 informuje, że unieważnia Konkursy na dzierżawę jazów w celu wykorzystania dla potrzeb budowy i eksploatacji małej Elektrowni Wodnej na podstawie zapisów pkt IX ust. 5 Zaproszeń.

 
Data publikacji: 15-11-2012 r.

W dniu 17 paŁºdziernika br. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski."

Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 18-10-2012 r.