Inspektorat Mława

ul. Z. Morawskiej 32A, 06-500 Mława

tel./fax: 23 654 32 09

insp.mlawa@wzmiuw.waw.pl

Kierownik Inspektoratu: mgr inż. Zbigniew Kalman

zbigniew.kalman@wzmiuw.waw.pl

Inni pracownicy:

mgr inż. Halina Gołota,
Jolanta Wtulich,
Alicja Sobczak,

,
mgr inż. Seweryn Najduk