Inspektorat Płońsk

ul. Zajazd 6, 09-100 Płońsk

tel./fax: 23 662 26 02

insp.plonsk@wzmiuw.waw.pl

Kierownik Inspektoratu: inż. Jarosław Kiczka

jaroslaw.kiczka@wzmiuw.waw.pl

Inni pracownicy:

Aleksander Witas,
mgr inż. Anna-Maria Niemier,
mgr Wioleta Strzelczak