Inspektorat Pułtusk

ul. Szkolna 3, 06-100 Pułtusk

tel./fax: 23 692 34 35

insp.pultusk@wzmiuw.waw.pl

Kierownik Inspektoratu: mgr inż. Stanisław Wóltański,

stanislaw.woltanski@wzmiuw.waw.pl

Inni pracownicy:

Agnieszka Kozak,
mgr inż. Magdalena Dębska-Konopka,
Wojciech Krzyżewski,
Przemysław Chrzanowski