Inspektorat Żuromin

ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin

tel./fax: 23 657 38 58

insp.zuromin@wzmiuw.waw.pl

Kierownik Inspektoratu: mgr inż. Marek Liszewski

Inni pracownicy:

inż. Radosław Rogoziński,
Stanisław Krzesiński,
Beata Koszczał