Oddział Ciechanów

Siedziba:

Adres: ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

tel.: 23 674 24 50, fax: 23 674 24 51

Adres e-mail: o.ciechanow@wzmiuw.waw.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Wskazówki dojazdu:

Komunikacja miejska: linie 0, 1, 4, 5, 13 (przystanek Sienkiewicza Kwiaciarnia)

Uwaga: w najbliższej okolicy trudno jest znaleźć wolne miejsce parkingowe.

 

Struktura:

Dyrektor Oddziału: mgr inż. Krzysztof Rochowicz

tel. 23 674 24 50
e-mail: krzysztof.rochowicz@wzmiuw.waw.pl

Główny Księgowy: Zofia Sztanderska

tel. 23 674 24 56
e-mail: zofia.sztanderska@wzmiuw.waw.pl

Sekretariat Oddziału: Olga Klimkowska

tel. 23 674 24 50
fax 23 674 24 51
e-mail: olga.klimkowska@wzmiuw.waw.pl

Dział Finansowo Księgowy

fax 23 674 24 46
e-mail: fkc@wzmiuw.waw.pl

mgr Izabela Łojewska
tel. 23 674 24 55
e-mail: izabela.lojewska@wzmiuw.waw.pl

mgr Magdalena Siegieda
tel. 23 674 24 35
e-mail: magdalena.siegieda@wzmiuw.waw.pl

Mirosława Kucińska
tel. 23 674 24 59
e-mail: miroslawa.kucinska@wzmiuw.waw.pl

Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych

fax 23 674 24 47
e-mail: pirc@wzmiuw.waw.pl

Kierownik:mgr Aleksandra Dębska
tel. 23 674 24 53
e-mail: aleksandra.debska@wzmiuw.waw.pl

mgr inż. Paweł Dawidzki
tel. 23 674 24 44
e-mail: pawel.dawidzki@wzmiuw.waw.pl

Danuta Klonowska
tel. 23 674 24 42
e-mail: danuta.klonowska@wzmiuw.waw.pl

inż. Ewa Podlińska-Zabielska
tel. 23 674 24 45

Dział Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych

fax 23 674 24 31
e-mail: uwc@wzmiuw.waw.pl

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Bilicki
tel. 23 674 24 33
e-mail: krzysztof.bilicki@wzmiuw.waw.pl

mgr Ewa Rutynowska
tel. 23 674 24 32
e-mail: ewa.rutynowska@wzmiuw.waw.pl

inż. Łukasz Załęski
tel. 23 674 24 34
e-mail: lukasz.zaleski@wzmiuw.waw.pl

mgr inż. Marta Stobiecka
tel. 23 674 24 30
e-mail: marta.stobiecka@wzmiuw.waw.pl

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

e-mail: oacI@wzmiuw.waw.pl

Bożena Miłoszewska
tel. 23 674 24 54
fax 23 674 24 51
e-mail: bozena.miloszewska@wzmiuw.waw.pl

Samodzielne stanowisko ds. administracyjno gospodarczych i BHP

Marek Szajnowski
tel. 23 674 24 58
fax 23 674 24 51
e-mail: marek.szajnowski@wzmiuw.waw.pl

Radca Prawny

mgr Jerzy Jagodziński
tel. 23 674 24 57
e-mail: jerzy.jagodzinski@wzmiuw.waw.pl