Inspektorat Kozienice

ul. Kochanowskiego 27, 26-900 Kozienice

tel.: 48 614 25 89

insp.kozienice@wzmiuw.waw.pl

Kierownik Inspektoratu: dr inż. Małgorzata Góralczyk