Oddział Radom

Siedziba:

Adres: ul. Wernera 4a, 26-600 Radom

tel.: 48 362 61 38, 48 362 23 65, fax: 48 362 44 53

Adres e-mail: o.radom@wzmiuw.waw.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Wskazówki dojazdu:

Komunikacja miejska: linie 6, 12, 16, 23, 26 (przystanek ul. Wernera - Mireckiego)

 

Struktura:

Dyrektor Oddziału: mgr inż. Czesław Kwiecień

e-mail: czeslaw.kwiecien@wzmiuw.waw.pl

Główny Księgowy mgr Jolanta Towarek

tel. 48 362 61 38 wew. 231
e-mail: fko.radom@wzmiuw.waw.pl

Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych

Kierownik: mgr inż. Michał Cmiel
tel. 48 362 61 38 wew. 253
e-mail: michal.cmiel@wzmiuw.waw.pl

Dział Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych

Kierownik: mgr inż. Elżbieta Stanke
tel. 48 362 61 38 wew. 234
e-mail: elzbieta.stanke@wzmiuw.waw.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i BHP

Kierownik: mgr Agnieszka Szczepanowska
tel. 48 362 61 38 wew. 230
e-mail: agnieszka.szczepanowska@wzmiuw.waw.pl

Sekcja Realizacji Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych

Kierownik: mgr inż. Marek Kosmala
tel. 48 362 61 38 wew. 251
e-mail: m.kosmala@wzmiuw.waw.pl