Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2012 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie realizuje zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji podstawowych. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i muszą być wykorzystane do końca 2012 roku.

W ramach tych środków realizujemy następujące zadania:


ZADANIA INWESTYCYJNE

 1. "Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko "“ Dobrzykowskiej "“ Etap I "“ gm. Iłów i Młodzieszyn "“ pow. sochaczewski"
 2. "Odbudowa mostu na Kanale Olszowieckim B w km 0+585 we wsi Sianno, gm. Brochów"
 3. "Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko "“ Dobrzykowskiej "“ Etap II "“ gm. Gąbin i Słubice, pow. płocki"
 4. "Odbudowa jazu na rzece Pukawka w km 9+260 obręb Strękowo Nieczykowskie gm. Nur pow. ostrowski"
 5. "Budynek przepompowni w Solcu nas Wisłą gm. Solec nad Wisłą"
 6. "Odbudowa śluzy wałowej w Kępie Radwankowskiej"
 7. "Wał przeciwpowodziowy Wisły odcinek Radwanków Szlachecki "“ Sambodzie, msc. Szymanowice "“ doszczelnienie wału"
 8. "Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400-14+000 gm. Słupno, pow. płocki"
 9. "Remont zastawek na rzece Róż w km 27+350, km 27+560 obręb Niesurowo gm. Krasnosielc, pow. makowski"
 10. "Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo - Drwały - Etap I gm. Wyszogród"
 11. "Przebudowa mostu gospodarczego na rzece Radomce w km 63+336 w miejscowości Sukowska Wola, gm. Przytyk"

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

 1. "Dokumentacja, wykupy, koreferaty "“ Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400-14+000 gm. Słupno pow. płocki"
 2. "Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II "“ w km 4+920-6+013 w miejscowości Łoje, gm. Sieciechów" "“ dokumentacja projektowa
 3. "Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm. Magnuszew" "“ dokumentacja projektowa
 4. "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniadków, gm. Chotcza" "“ dokumentacja projektowa
 5. "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk"- dokumentacja projektowa
 6. "Przebudowa Kanału Wawerskiego w km 3+740-4+270 w rejonie ul. Antenowej w Warszawie "“ wykonanie dokumentacji projektowej"
 7. "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda "“ Ostrów gm. Magnuszew"
 8. Dokumentacja, wykupy, koreferaty "“ Wykup gruntów w ramach zadania pn: "Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo"
 9. Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo "“ Drwały gm. Wyszogród"
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+900, gm. Solec nad Wisłą"
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska "“ Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"
 12. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk"
 13. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm. Chotcza"
 14. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm. Magnuszew"
 15. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda "“ Ostrów, gm. Magnuszew"
 16. 1. Dokumentacja, wykupy, koreferaty: "Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów"

ZADANIA BIEŁ»Ä„CE

 1. "Likwidacja przesiąków poprzez zagęszczenie metodą impulsową odcinka korpusu wału przeciwpowodziowego Doliny Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki w km 10+060-15+198 "“ Etap I (około 1 km)"
 2. "Odbudowa przekroju poprzecznego rzeki Modrzejowicy w km 1+800,2+950,3+150,4+350 gm. Kazanów"
 3. "Wzmocnienie nawierzchni korony lewego wału rzeki Wisły na odcinku Ostrów "“ Mniszew w km 12+620-12+950 gm. Magnuszew"
 4. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Drzewiczki w km 7+320-7+500 w miejscowości Brzeski, gm. Klwów"
 5. "Odbudowa przekroju poprzecznego rzeki Iłżanki w km 35+780-35+795 gm. Kazanów"
 6. "Odtworzenie dna i brzegów Potoku od Potworówka w km 0+000-1+600 gm. Potworów"
 7. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Wiązownicy w km 12+620-15+200, gm. Potworów"
 8. "Odtworzenie przekroju poprzecznego rzeki Radomki w km 60+380-60+680, gm. Zakrzew"
 9. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Radomki w km 87+780-87+960 i 88+908-93+906, gm. Wieniawa"
 10. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Mlecznej w km 0+000-4+400, gm. Jedlińsk"
 11. "Odtworzenie przekroju poprzecznego rzeki Radomki w km 40+950-40+605, 40+628-40+640, 41+790-41+840, 42+010-42+120, 44+630-44+680, 45+340-45+390, 57+780-57+880 (prawa skarpa), 57+780-57+840 (lewa skarpa), 58+490-58+520, 58+515-58+545, 58+685-58+735, 58+790-58+830, 58+955-58+980, 59+360-59+430 gm. Jedlińsk"
 12. "Odtworzenie przekroju poprzecznego rzeki Młynówki w km 0+000-3+010 gm. Jedlińsk"
 13. "Odmulenie mechaniczne odpływu ze śluzy w Secyminie (rzeka Wilczek), gmina Leoncin"
 14. "Odmulenie odpływu ze śluzy w Gorzewnicy do Kanału Kromnowskiego, gmina Brochów"
 15. "Wzmocnienie korpusu prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin "“ Jeziorna"
 16. "Udrożnienie odpływu rzeki Czarnej "“ modernizacja w Kępie Radwankowskiej, gm. Góra Kalwaria"
 17. "Odtworzenie przekroju poprzecznego rzeki Kraski w km 17+357-19+195, gm. Jasieniec"
 18. "Odtworzenie przekroju podłużnego Kanału Kozienicko "“ Gniewoszowskiego w km 0+000-2+760 i 3+200-7+550, gm. Kozienice"
 19. "Odtworzenie przekroju podłużnego koryta rzeki Kanał Janików "“ Wólka w km 0+000-1+000, gm. Kozienice"
 20. "Remont umocnień stopnia w korycie rzeki Przylepnicy w km 8+820 wraz z zabudową wyrw w miejscowości Kuczbork Wieś, gm. Kuczbork Osada, powiat żuromiński"
 21. "Zabudowa wyrwy na lewej skarpie rzeki Łydyni w km od 12+400 do 12+500 w miejscowości Kałki, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski"
 22. "Usuwanie skutków powodzi 2010 stopień Osownica km 11+840"
 23. "Usuwanie skutków powodzi 2010 Osownica km 4+440-7+050"
 24. "Usuwanie skutków powodzi 2010 stopień 15 Rządza km 35+900"
 25. "Usuwanie skutków powodzi 2010 stopień 14 Rządza km 35+780"
 26. "Ekspertyza stanu technicznego wałów Wisły w pow. otwockim po powodzi 2010"
 27. "Naprawa uszkodzonego przekroju Kanału Przerzutowego w km 3+860-11+500 na terenie gm. Piaseczno, Prażmów, gm. Góra Kalwaria"
 28. "Wzmocnienie korpusu fragmentu wału lewego rzeki Wisły we wsi Moczydłów, gm. Góra Kalwaria"
 29. "Odbudowa ujścia Kanału Piaseczyńskiego rzeki Jeziorki na terenie miasta Piaseczno, gm. Piaseczno"
 30. "Odtworzenie przekroju poprzecznego rzeki Kraski w km 15+630-17+357, gm. Jasieniec"
 31. "Odtworzenie przekroju poprzecznego rzeki Kraski w km 14+375-15+630, gm. Jasieniec"
 32. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Wiązownicy w km 22+086-22+614"
 33. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Pierzchnianki w km 16+400-18+550, gm. Radzanów"
 34. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Kraski w km 13+420-14+375, gm. Jasieniec"
 35. "Odtworzenie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Strugi Anielin w km 0+000-2+400, gm. Gniewoszów"
 36. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Tymianki w km 0+000-3+000 gm. Jedlińsk"
 37. "Remont jazów na rzece Leniwej w km 0+950-2+300 oraz odtworzenie przekroju poprzecznego koryta rzeki w km 0+400-0+950, gm. Jastrzębia"
 38. "Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki Wisły na odcinku Głusiec "“ Świerże Górne w km 12+450-13+200 w miejscowości: Staszów, Kępeczki, gm. Kozienice"
 39. "Wykonanie ubezpieczenia skarp Kanału Wawerskiego km 2+700 - 3+000, 5+900-7+340"
 40. "Naprawa fragemntu lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gm. Góra Kalwaria"
 41. "Usuwanie skutków powodzi 2010 Osownica km 4+440 do 7+050 etap II"
 42. "Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Młodzieszyn i Iłów pow. sochaczewski"
 43. "Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Słupno i Wyszogród pow. płocki"
 44. "Odcinkowe zabezpieczenie wału przeciwpow. rz. Wisły przed uderzeniem kry w km 12+410-12+480, m. Pieczyska Iłowskie gm. Iłów"
 45. "Udrożnienie odpływu od przepustu wałowego w miejscowości Jarentowskie Pole w km 6+095 na długości 1000 mb, gm. Chotcza"
 46. "Remont nawierzchni drogi przywałowej przy lewym wale rzeki Wisły na odcinku Głusiec - Świerże Górne w km 9+480-11+280, gm. Kozienice"
 47. "Odtworzenie dna i brzegów rzeki Wiązownicy w km 12+050-12+588"
 48. "Remont drogi na ławie przywałowej przy lewym wale rz. Wisły na odc. Głusiec - Świerże w km 26+950-28+000, gm. Kozienice"
 49. "Remont nawierzchni drogi przywałowej przy lewym wale rz. Wisły na odc. Głusiec - Świerże w km 22+860-23+450 gm. Kozienice"
 50. "Remont nawierzchni drogi przywałowej przy lewym wale rz. Wisły na odc. Głusiec - Świerże w km 22+300-22+860 gm. Kozienice"
 51. "Odmulenie zbiornika wyrównawczego i komory pompowni Solec nad Wisłą, zamulonych w trakcie powodzi"
 52. "Zabudowa wyrw w korycie rzeki Skrwy od km 116+750 do km 116+789 w miejscowości Obórki i od km 116+800 do km 116+829 w miejscowości Jasiony, gmina Ludowidz, powiat żuromiński"
 53. "Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gminy Słubice pow. płocki"
 54. "Likwidacja przecieku przepustu wałowego w m. Pieczyska Łowickie gmina Iłów"

W ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont i odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym wałów przeciwpowodziowych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie realizuje następujące zadania:

 1. "Odtworzenie dna i brzegów koryta rzeki Mlecznej na odcinku 5+008-5+996 i 7+450-10+410 w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych gm. Radom"
 2. "Likwidacja przesięków poprzez zagęszczenie metodą impulsową odcinka korpusu wału przeciwpowodziowego Doliny Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki w km 10+060-15+198 "“ Etap I (około 1 km)"