Zarząd

Siedziba:

Siedziba WZMiUW w Warszawie

Adres: ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa

tel.: 22 566 20 00 fax: 22 843 80 71

Adres e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


Wskazówki dojazdu:

Komunikacja miejska: Metro (stacja Wierzbno), tramwaj (4, 10, 14, 18, 31, 35) lub autobus (174, 210, 218, 700)

 

Struktura:

Dyrektor: mgr inż. Bernard Mucha

tel. 22 566 20 00
e-mail: bernard.mucha@wzmiuw.waw.pl

p.o. Z-cy Dyrektora mgr inż. Ewa-Maria Kot

tel. 22 566 20 00
e-mail: ewa.kot@wzmiuw.waw.pl

Główny Księgowy: mgr Bożena Kula

tel. 22 566 20 36
e-mail: bozena.kula@wzmiuw.waw.pl

Sekretariat Zarządu

Paulina Dyoniziak
tel. 22 566 20 00
fax. 22 843 80 71
e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl

Dział Finansowo - Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego: mgr inż. Edyta Piwońska
tel. 22 566 20 37
e-mail: fk@wzmiuw.waw.pl

Magdalena Uchman, Katarzyna Podlecka
tel. 22 566 20 42

Anna Wyrzykowska, Agnieszka Maroń
tel. 22 566 20 74

Elżbieta Kostrzewa
tel. 22 566 20 43

Małgorzata Głusek
tel. 22 566 20 73

Anna Rudnik
tel. 22 566 20 35

Agnieszka Tomczak, Agnieszka Bobrowicz
tel. 22 566 20 38

Dział Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i BHP

p.o. Kierownika: mgr Adrian Kowalczyk
tel. 22 566 20 21
e-mail: adrian.kowalczyk@wzmiuw.waw.pl

Lidia Figurska
tel. 22 566 20 72
e-mail: kadry.warszawa@wzmiuw.waw.pl

mgr Justyna Ambroziak
tel. 22 566 20 15

Anna Kujawska
tel. 22 566 20 19

Małgorzata Łubińska
tel. 22 566 20 16

Tomasz Stanisławski
tel. 22 566 20 30

Michał Kowalik
tel. 22 566 20 61
e-mail: informatyk@wzmiuw.waw.pl

Dział Inwestycji i Programów Europejskich

Kierownik: mgr inż. Małgorzata Ptaszyńska
tel. 22 566 20 48
e-mail: malgorzata.ptaszynska@wzmiuw.waw.pl

Stanisław Puchała
tel./fax 22 566 20 33

Anna Wieteska
tel. 22 566 20 17

Magdalena Byczkowska
tel. 22 566 20 27

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Krzysztof Maraszkiewicz
tel. 22 566 20 05

Renata Bejne
tel. 22 566 20 18

e-mail: przetargi.wzmiuw@wzmiuw.waw.pl; zp@wzmiuw.waw.pl

Dział Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych

p.o. Kierownika: mgr inż. Marek Kalinowski
tel. 22 566 20 46
fax 22 566 20 50
e-mail: marek.kalinowski@wzmiuw.waw.pl

Jarosław Ławicki
tel./fax 22 566 20 49

Karolina Zielińska
tel. 22 566 20 23

Agnieszka Damentka, Krzysztof Skolimowski
tel. 22 566 20 29

Zbigniew Drewnik, Beata Sidor
tel. 22 566 20 68